Kvadrat Verosol is nu Kvadrat Shade!

Garantie

Kvadrat Shade geeft 3 jaar fabrieksgarantie op het door Kvadrat Shade geproduceerde eindproduct, inclusief eventueel besturing- en schakelmateriaal , exclusief de batterij of de li-ion accu, wanneer deze conform de voorschriften worden geplaatst en bediend. De garantie wordt verstrekt op materiaal- en fabricagefouten. Batterijen en of de li-ion accu’s hebben een garantie periode van 1 jaar!  Gedurende de garantieperiode zullen de in aanmerking komende gebreken zonder kosten worden hersteld. Onjuiste montage, verkeerd gebruik, zelf aangebrachte veranderingen, onjuiste reiniging, gebruik buitenshuis en behandeling met chemisch agressieve middelen en invloeden van buitenaf (o.a. schade, insecten, vervuild condenswater) vallen buiten de garantie. Garantie geldt per product. Deze garantie is niet overdraagbaar en alleen de oorspronkelijke koper van de producten kan een klacht indienen volgens de garantie. Klachten over transportschade, te weinig geleverde producten of zichtbare gebreken aan de producten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Als bewijs dient fotomateriaal meegezonden te worden voor beoordeling door Kvadrat Shade.

Wat valt onder de garantie

Deze garantie dekt reparatie of vervanging van defect materiaal of onderdelen van Kvadrat Shade zonwering. Kvadrat Shade verstrekt een garantie op materiaal- en fabricagefouten voor een maximum van drie (3) jaar vanaf factuurdatum. Batterijen en accu’s uitgesloten. Indien een product defect is, heb je het recht om het te laten herstellen. Kleine fouten die onder garantie vallen worden normaal gesproken binnen een acceptabele tijd gerepareerd of opgelost. Deze garantievoorwaarden zijn geldig indien de betaling van de Kvadrat Shade producten volledig is voldaan en een aankoopbewijs aan Kvadrat Shade is verstrekt.

Garantie claim procedure

Als je aanspraak wilt maken op de garantie dient contact opgenomen te worden met de Kvadrat Shade dealer waar je het product hebt gekocht.

De garantie dekt geen:

  • Kosten voor apparatuur of elektrisch gereedschap die noodzakelijk zijn om reparaties uit te voeren (bv. steigers, hoogwerkers, schaarliften, etc.);
  • Aangevraagde producten waarvan de afmetingen buiten de standaard Kvadrat Shade prijslijst vallen;
  • Alle omstandigheden veroorzaakt door normale slijtage;
  • Wijzigingen en reparaties aan het product die door dealer/specialist zijn aangebracht; waterschade, ongelukjes, verkeerd gebruik of onjuiste montage;
  • Blootstelling aan de elementen (schade door zon, wind of regen), verkleuring na verloop van tijd.
  • Blootstelling aan chemicaliën en elke vorm van agressieve (bijtende) middelen zoals schoonmaakproducten, insecten en zoute/zilte lucht;
  • Schade veroorzaakt door blootstelling aan te veel vochtigheid of omgevingen met hoge luchtvochtigheid (waar schimmel kan ontstaan) bijv. keukens en badkamers;
  • Condens schade;
  • Het niet nakomen van de voorgeschreven onderhouds- en verzorgingsinstructies voor de Kvadrat Shade producten volgens de gebruiksaanwijzing.
  • Het verkeerd laden van de accu en of batterij

Belangrijke informatie

Golven in het doek

Rolgordijnen gemaakt van textiel, kunnen een golvend effect in de vorm van een “V” vertonen. Dit effect komt vooral voor bij grote rolgordijnen. Om dit effect te verminderen kan overwogen worden het rolgordijn te splitsen in smallere breedtes en/of meerdere rolgordijnen te koppelen.

Patronen

Bij structuur of patroon in het doek kunnen de ketting- (verticale) of inslag (horizontale) garens niet perfect loodrecht met elkaar verbonden zijn. Enige afwijking van de structuur of patroon kan mogelijk zijn. Maximale variaties tot 30 mm over de volle breedte van het product zijn toegestaan.

Lichtkieren

Elke zonwering laat licht door aan de zijkant van het doek (zelfs bij gebruik van black-out doek). Dit komt doordat de totale breedte van de zonwering inclusief ophangbeugels altijd breder is dan de doekbreedte. Lichtgaatjes zijn sterker aanwezig indien de zonwering ‘in de dag’ is gemonteerd. Montage ‘op de dag’ kan hier dan ook een betere optie zijn dan ‘in de dag’. Om de lichtkieren echter tot een minimum te beperken kan gebruik gemaakt worden van hardware systemen met zijgeleiding.