Kvadrat Verosol is nu Kvadrat Shade!

Gegevensbeheerder

Tenzij anders vermeld, is Kvadrat A/S de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer je onze websites bezoekt en wanneer je van de functies op onze website gebruik maakt.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Kvadrat kan in de volgende gevallen persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Wanneer je onze websites bezoekt en doorbladert
 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt
 • Wanneer je monsters bestelt
 • Wanneer je zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Kvadrat
 • Wanneer je materiaal downloadt
 • Wanneer je communiceert met Kvadrat
 • Wanneer je gebruik maakt van andere door Kvadrat aangeboden functies en diensten

Soorten persoonlijke gegevens

Kvadrat kan de volgende persoonlijke gegevens over je verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsadres
 • Vestiging/bedrijfsgebied
 • Interesses
 • IP-adres
 • informatie over uw gebruik van onze websites

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van gebruikersaccounts
 • Voltooiing van monsterbestellingen
 • Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie
 • Promotionele marketing in het algemeen
 • Afhandeling van de van je ontvangen verzoeken
 • Algemene communicatie
 • Ondersteuning bieden
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyse

Wettelijke grondslag

Kvadrat zal jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Gerechtvaardigde belangen: In de meeste gevallen zal de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang om bijvoorbeeld statistieken, analyses, marketingactiviteiten (waarbij geen toestemming vereist is) uit te voeren, ondersteuning te bieden, evenals onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).
 • Toestemming: Kvadrat zal jouw persoonsgegevens alleen gebruiken om je productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal via e-mail te sturen als je daarvoor vooraf en expliciet toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat om zonder die toestemming contact met je op te nemen (Artikel 6(1)(a) van de GDPR).
 • Contractuele verplichting: De verwerking van jouw persoonsgegevens kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen Kvadrat en jou, bijvoorbeeld wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of monsters bestelt (artikel 6(1)(b) van de GDPR).

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode voorschrijft.

In dit gedeelte wordt het beleid uiteengezet van Kvadrat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld van eigenaren van eenmanszaken of contactpersonen bij Kvadrat B2B-klanten, leveranciers, dealers en andere zakelijke partners die samenwerken met Kvadrat.

Gegevensbeheerder

Tenzij anders geïnformeerd, is de Kvadrat entiteit waarmee jouw bedrijf (of jouw werkgever) een overeenkomst sluit, samenwerkt of correspondeert, de gegevensbeheerder met betrekking tot de verzamelde persoonlijke gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Kvadrat kan persoonlijke gegevens over je verzamelen, verwerken en opslaan in de volgende gevallen:

 • Wanneer jouw bedrijf of het bedrijf waarbij u in dienst bent een overeenkomst aangaat met Kvadrat, inclusief het kopen van producten of diensten die door Kvadrat worden aangeboden
 • Wanneer je interesse heeft getoond in de producten of diensten van Kvadrat, bijvoorbeeld door uw visitekaartje aan Kvadrat te verstrekken
 • Wanneer je zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Kvadrat
 • Wanneer je gebruik maakt van de websites en portalen van Kvadrat, bijv. door een account aan te maken
 • Wanneer je samenwerkt en communiceert met Kvadrat

Soorten persoonlijke gegevens

Kvadrat kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • Individuele gegevens, zoals voorkeurstaal
 • Organisatorische gegevens, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, bedrijfsgebied, primaire werklocatie en land
 • Contractuele gegevens, zoals inkooporders, facturen, contracten en andere overeenkomsten tussen jouw bedrijf (of jouw werkgever) en Kvadrat, die bijvoorbeeld jouw contactinformatie kunnen bevatten
 • Financiële gegevens, zoals betalingsvoorwaarden, bankrekeninggegevens en kredietbeoordelingen
 • IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikers-ID, wachtwoorden (Kvadrat heeft echter geen toegang tot dergelijke wachtwoorden), inloggegevens en gegevens en logboeken over jouw gebruik van de websites en portalen van Kvadrat
 • IP-adres

Dergelijke informatie kan rechtstreeks door je worden verstrekt (voornamelijk via e-mails en andere correspondentie) of door een derde partij, zoals jouw werkgever.

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • In het algemeen, om de zakelijke relatie te plannen, uit te voeren en te beheren, met inbegrip van eventuele contracten
 • Administratie, zoals het verwerken van betalingen (inclusief het innen van openstaande facturen), het evalueren van kredietbeoordelingen, het uitvoeren van boekhoudkundige, audit- en factureringsactiviteiten, het regelen van verzendingen en leveringen, alsmede het verlenen van ondersteunende diensten
 • Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie
 • Afhandeling van verzoeken die van je zijn ontvangen
 • Algemene communicatie
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyses
 • Naleving en regelgevende doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke en naleving gerelateerde verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen
 • Afhandeling van geschillen

Wettelijke grondslag

Kvadrat zal jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Contractuele verplichting: De verwerking van jouw persoonsgegevens zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR).
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang om bijvoorbeeld de dagelijkse activiteiten te beheren volgens rechtmatige en eerlijke handelspraktijken, waaronder het plannen, uitvoeren en beheren van de zakelijke relatie of ons gerechtvaardigd belang bij bijvoorbeeld het uitvoeren van kredietbeoordelingen, statistieken, analyses, marketingactiviteiten (waarbij toestemming niet vereist is), het bieden van ondersteuning, evenals het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (artikel 6(1)(f) van de GDPR).
 • Juridische claims: De verwerking kan ook noodzakelijk zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van uw persoonsgegevens zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen (artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR).
 • Toestemming: In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere rechtsgrondslag kan worden toegepast, kan Kvadrat afzonderlijk om uw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Kvadrat zal uw persoonsgegevens bijvoorbeeld alleen gebruiken om je productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal via e-mail te sturen als je daarvoor vooraf en expliciet toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat om zonder die toestemming contact met je op te nemen (artikel 6(1)(a) van de GDPR).

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn voorschrijft. De bewaartermijnen kunnen van land tot land verschillen als gevolg van de toepasselijke nationale wetgeving.

Gegevensbeheerder

In de loop van jouw samenwerking met Kvadrat kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Tenzij anders aangegeven, is de Kvadrat entiteit waarmee je, jouw bedrijf of het bedrijf waarmee je in dienst bent een overeenkomst sluit of correspondeert, de gegevensbeheerder met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Kvadrat kan persoonlijke gegevens over je verzamelen, verwerken en opslaan in de volgende gevallen:

 • Wanneer je, jouw bedrijf of het bedrijf waarbij je in dienst bent een overeenkomst aangaat met Kvadrat
 • Wanneer je gebruik maakt van de websites en portals van Kvadrat
 • Wanneer je samenwerkt en communiceert met Kvadrat

Soorten persoonlijke gegevens

Kvadrat kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens
 • Individuele gegevens, zoals voorkeurstaal
 • Organisatorische gegevens, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, bedrijfsgebied, primaire werklocatie en land
 • Contractuele gegevens, zoals contracten en andere overeenkomsten tussen je (of jouw bedrijf) en Kvadrat, die bijvoorbeeld uw contactinformatie kunnen bevatten
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeninggegevens
 • IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikers-ID, wachtwoorden (Kvadrat heeft echter geen toegang tot dergelijke wachtwoorden), inloggegevens en gegevens en logboeken over jouw gebruik van de websites en portalen van Kvadrat

Dergelijke informatie kan rechtstreeks door je aan ons worden verstrekt (voornamelijk via e-mails en andere correspondentie) of door een derde partij, zoals jouw werkgever.

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • In het algemeen, om de zakelijke relatie te plannen, uit te voeren en te beheren, met inbegrip van eventuele contracten
 • Administratie, zoals het verwerken van betalingen en registratie in Kvadrat’ s bestanden
 • Algemene communicatie
 • Statistieken en analyses
 • Naleving en regelgevende doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke en naleving gerelateerde verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen

Wettelijke basis

Kvadrat zal uw persoonsgegevens voornamelijk verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Contractuele verplichting: De verwerking van uw persoonsgegevens zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR).
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang om bijvoorbeeld de dagelijkse activiteiten te beheren volgens rechtmatige en eerlijke handelspraktijken, met inbegrip van het plannen, uitvoeren en beheren van de zakelijke relatie (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).
 • Juridische claims: De verwerking kan ook noodzakelijk zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van jouw persoonsgegevens zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen (artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR).
 • Toestemming: In uitzonderlijke gevallen en alleen wanneer geen andere rechtsgrondslag kan worden toegepast, kan Kvadrat afzonderlijk om uw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken (artikel 6(1)(a) van de GDPR).

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode voorschrijft. De bewaartermijnen kunnen van land tot land verschillen als gevolg van de toepasselijke nationale wetgeving.

Bekendmaking aan andere gegevensbeheerders en overdracht aan gegevensverwerkers
Om te voldoen aan de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij derden, die relevante diensten leveren op basis van een contractuele relatie met Kvadrat, toegang geven tot jouw persoonsgegevens, waaronder leveranciers van bijv. IT-diensten, CRM-systemen, ERP-systemen, factureringssystemen, marketingdiensten, nieuwsbriefdistributie, klanttevredenheidsonderzoeken, websiteanalyses, drukwerk, CRM-apps, IT-ondersteuning, IT-dienstontwikkeling, evenals digitale ontwikkelaars, e-mailoperators, hostingproviders en andere leveranciers die systemen of diensten leveren aan Kvadrat. Dergelijke dienstverleners mogen persoonsgegevens alleen namens Kvadrat en in overeenstemming met onze instructies verwerken.

Persoonsgegevens kunnen binnen de Kvadrat-groep gedeeld worden, aangezien sommige Kvadrat-entiteiten, waaronder Kvadrat A/S, diensten verlenen, bijv. ondersteuning, nakoming van productgaranties en hostingdiensten, aan andere entiteiten van de groep. Verder kunnen dochterondernemingen van Kvadrat A/S persoonsgegevens aan Kvadrat A/S verstrekken voor bijv. interne administratieve doeleinden.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan accountants. Onder bepaalde omstandigheden kan het ook noodzakelijk zijn jouw persoonlijke gegevens bekend te maken aan advocaten, rechtbanken, overheidsinstanties, de politie en potentiële kopers.

In verband met de ontwikkeling van Kvadrat kan de bedrijfsstructuur veranderen, bijv. door een gehele of gedeeltelijke verkoop van Kvadrat. In het geval van een gedeeltelijke overdracht van activa die persoonsgegevens bevatten, is de rechtsgrondslag voor de daarmee samenhangende openbaarmaking van persoonsgegevens in de regel het rechtmatige belang van Kvadrat om delen van haar activa over te dragen en commerciële veranderingen door te voeren. 

Indien jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan gegevensverwerkers of gegevensbeheerders die gevestigd zijn in landen buiten de EU/EER die geen passend beschermingsniveau hebben, zullen dergelijke overdrachten in de regel gebaseerd zijn op de Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze websites. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op de websites van Kvadrat.

Beveiliging
Wij hebben tal van veiligheidsmaatregelen getroffen om bijvoorbeeld verlies en misbruik van persoonlijke gegevens onder ons beheer te voorkomen. Dienovereenkomstig stellen wij alles in het werk om de kwaliteit en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. 

Jouw rechten

 • je hebt het recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens
 • Je hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren en verwijderen, met bepaalde nationale wettelijke uitzonderingen
 • je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens, alsmede om de overdracht van uw persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid)
 • je kunt de door u gegeven toestemmingen op elk moment intrekken.
 • je kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken

Vragen of klachten

Als je vragen hebt in verband met dit privacybeleid of als je een klacht wilt indienen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via privacy@kvadrat.org. Je kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Kvadrat A/S

Lundbergsvej 10

8400 Ebeltoft

Denemarken

Als jouw klacht door ons niet wordt opgelost en je verder wilt gaan met de zaak, kunt u uw klacht voorleggen aan de toezichthoudende autoriteit in jouw land. Een lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten is hier beschikbaar.